OVER MIJ

Mijn naam is Pien van Kessel, onder PIENAPPLE vallen mijn drie passies, kunst, beeldende therapie en yoga. Voor een buitenstaander zijn dit misschien thema’s die ver van elkaar af staan, voor mij is het een mooie driehoek die allemaal met elkaar zijn verbonden. De bindende factor is voor mij gevoel en laat dit nou net ook het thema zijn dat in mijn eigen leven centraal staat. Ik ben een gevoelsmens, ik doe alles vanuit mijn gevoel en dus ook mijn werk.

In de westerse wereld waarin we nu leven zijn we zo ver van ons ware gevoel af komen te staan, alles wordt bepaald door ons hoofd. Daar zijn we heel erg ver mee gekomen, maar wanneer je je van je gevoel afsluit, er niet naar luistert, dan ga je ergens vast lopen, want als deze twee niet samenwerken dan ontstaat er een disbalans. Door weer te leren om te voelen ontstaat er inzicht, ruimte en vernieuwing en kom je weer in balans.

Met PIENAPPLE geef ik mensen een kijkje in deze andere wereld, de gevoelswereld, waar ons hoofd vol gedachtes en oplossingen, geen vat op heeft, de wereld van ons gevoel. In het begin kan dit spannend en onwennig zijn, maar zodra je hoofd gaat ‘snappen’ wat ons gevoel kan dat volgt hij vanzelf.